We verwelkomen Saskia Verijke als Verpleegkundige In de HuisartsenPraktijk (VIHP)

Saskia is bij onze patiënten gekend als de coördinator van thuisverpleegkundige praktijk Finecare. Zij specialiseert zich momenteel nog extra via een opleiding “Postgraduaat Verpleegkundige in de huisartsenpraktijk” aan de Universiteit Antwerpen om huisartsen te ondersteunen in de kwaliteit van zorg voor alle patiënten. Hiervoor zal ze stage doen in onze praktijk.

U kan Saskia op dinsdag tegenkomen in onze praktijk na doorverwijzing van uw huisarts voor uitvoeren van technische interventies  zoals bloedafnames, ECG, spirometrie en dergelijke. Ze zal ook zelfstandig consultaties doen zoals opvolging van chronische zorg (bv. diabetes) en preventieve zorg.
Zij werkt voor deze taken onder de verantwoordelijkheid van de huisartsen.

Zoals de huisartsen heeft zij inzage in uw Globaal Medisch Dossier zodat zij op de hoogte is van uw medische voorgeschiedenis. Uiteraard gelden dezelfde regels van het beroepsgeheim.

 

                                                                                                                                                

Naar alle meldingen