Disclaimer

Ondanks de grote zorg die wordt besteed aan deze site kan Groepspraktijk Fruithof in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, voor de inhoud, de raadpleging of het gebruik van deze site. In geen geval vervangt de inhoud van deze site het individueel en persoonlijk advies van een arts.
© Groepspraktijk Fruithof website gecreëerd te Berchem op 1 januari 2017