Oktober 2023: toekomstige samenstelling van ons team huisartsen en HAIO's: belangrijke info

Op 30 september zwaait Dr Stephanie Janssens af als HAIO in onze praktijk en zal zij als huisarts aan haar professionele loopbaan beginnen. Dat is dan ook het moment om een nieuwe HAIO te verwelkomen! Sarah Daenen start op 1 oktober als 3e jaars HAIO in onze praktijk en heeft dus al heel wat ervaring op zak.

Na een lange en mooie carrière bij groepspraktijk Fruithof hebben Dr. Jozef Aarts en Dr. Hans Antonneau de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en zullen zij op termijn de Groepspraktijk Fruithof definitief verlaten. Vanaf 1 januari 2024 zullen zij nog tijdelijk halftijds werken. Hierdoor zal hun beschikbaarheid vanaf 1 januari 2024 uiteraard sterk verminderd zijn.

GMD patiënten van Dr Aarts en Dr Antonneau die niet in het werkgebied van onze praktijk wonen raden we aan om over te stappen naar een huisarts in eigen buurt. Deze patiënten zullen hierover nog geïnformeerd worden per brief.

Tegen hun vertrek zal Dr Kobe Willems, die vanaf 6 november 2023 in onze praktijk start, al goed ingewerkt zijn.

Ook Dr Emma Peeters en Dr Stephanie Janssens, beide HAIO geweest in onze praktijk, zullen tot eind april 2024 ons team versterken. Dr Peeters en Dr Janssens zullen ook tijdens de moederschapsrust van Dr Sophie Van Steenbergen (eind november 23 tot april 2024) voor haar patiënten instaan.

 

Naar alle meldingen