Nieuw academiejaar is gestart: Dr Peeters en Dr Metsers zwaaien af, Dr Shen en Dr Janssens vervoegen ons.

Bij een nieuw academiejaar hoort verwelkoming en afscheid nemen. Dr Vincent Metsers en Dr Emma Peeters hebben hun 3-jarige specialisatie tot huisarts afgewerkt in onze praktijk.

Vanaf 3 oktober 2022 starten Dr Stephanie Janssens en Dr David Shen in onze praktijk en kunnen jullie met hen kennis maken. Zoals gebruikelijk werken zijn zelfstandig maar steeds onder supervisie van de huisartsen.

Naar alle meldingen